Jak możemy Ci pomóc?

Prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego. Pomagamy w zakładaniu spółdzielni, przygotowywaniu statutu oraz dokumentów niezbędnych do jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym. Dodatkowo zajmujemy się bieżącą obsługą działalności spółdzielni, łącznie z etapem jej likwidacji, przekształcenia lub upadłości. W ramach zakresu prawa spółdzielczego Kancelaria Bobiński i Wspólnicy oferuje sporządzanie projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, tworzenie regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzanie umów z prokurentami i z członkami Zarządu czy zwoływanie zgromadzeń wspólników. Kancelaria dla swoich Klientów wykonuje również audyty prawne przedsiębiorstw i nieruchomości. Reprezentujemy spółdzielnie przed Sądem w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał czy likwidacji spółek prawa handlowego. Dodatkowo doradzamy swoim Klientom w przyjęciu najkorzystniejszej strategii inwestycyjnej oraz wspomagamy realizację aktualnych projektów.

Share Post

About Lawyer

bwlegal