Jak możemy Ci pomóc?

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria Bobiński i Wspólnicy reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach z zakresu indywidualnego lub zbiorowego prawa pracy. Świadczymy kompleksową pomoc prawną i doradczą w oparciu o obowiązujące przepisy, aktualne orzecznictwo oraz posiadane doświadczenie. Zajmujemy się tworzeniem wewnętrznych aktów prawa obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz innych dokumentów związanych z procesem świadczenia pracy. W zakres naszych usług wchodzi sporządzanie regulaminów wynagrodzenia oraz regulaminów zatrudnienia pracowników w firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Specjalizujemy się w tworzeniu umów o pracę, w szczególności tych regulujących zagadnienia związane z nabyciem praw majątkowych przez pracodawcę do utworów pracownika, uwzględniających zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej oraz obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści z zakresu prawa pracy pomogą w rozwiązaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw.

Share Post

About Lawyer

bwlegal