Jak możemy Ci pomóc?

Transport – spedycja ...

Transport – spedycja – logistyka

Klientom kancelarii z tego sektora gospodarki (tj. transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, spedycji, logistyki, organizacji i finansowania transportu) doradzamy we wszelkich aspektach działalności. Przygotowujemy specjalistyczne analizy prawne związane z prowadzeniem działalności w tej branży. Nasze doradztwo obejmuje specjalistyczne zagadnienia polskiego, jak i wspólnotowego prawa przewozowego i transportowe go. Świadczymy także pomoc prawną na rzecz operatorów logistycznych. Oferujemy kompleksową obsługę prawną firmy transportowej. Obejmuje ona m.in. opiniowanie i przygotowywanie projektów umów transportowych, spedycyjnych, dotyczących logistyki i magazynowania. W ramach obsługi prawnej TSL zapewniamy również bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie umów przewozowych, reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych, dokonywanie analiz prawnych na potrzeby Klienta, a także windykację należności na terenie RP i Unii Europejskiej.

Share Post

About Lawyer

bwlegal