Przedmiotem projektu jest stworzenie i wdrożenie platformy B2B umożliwiającej  automatyzację głównych, obecnie realizowanych procesów biznesowych. W ramach projektu zostaną wdrożone innowacyjne rozwiązania informatyczne zarówno pod względem tych obecnie stosowanych przez Wnioskodawcę, jak i na poziomie krajowym. Oferta programów wspierających pracę kancelarii prawnych oraz przedsiębiorstw doradczych jest na polskim rynku dosyć skromna. Szczególnie brakuje rozwiązań, które pozwalałyby w kompleksowy sposób obsługiwać klientów. Jest to wdrożenie nowych metod realizacji procesów biznesowych, które w efekcie prowadzić będą do znaczącego wzrostu efektywności realizowanych procesów biznesowych.

System B2B wpłynie istotnie na zwiększenie efektywności procesów zachodzących w ramach współpracy, przez uporządkowanie wszystkich danych i informacji dotyczących współpracy w jednym miejscu. Wszystkie procesy będą do wglądu w każdej chwili dla wszystkich aktorów procesu (pracowników Kancelarii oraz pracowników partnerów). Partnerzy-Klienci szybciej dostarczą dokumenty, szybciej otrzymają informację o sprawie lub czynności, szybciej otrzymają odpowiedzi, szybciej otrzymają fakturę i ewentualne wezwanie do zapłaty.

Platforma B2B bardzo przyśpieszy pracę Kancelarii i pozwoli na obsłużenie większej ilości procesów w ramach współpracy z większą liczbą partnerów. System skierowany jest m.in. do dwóch grup odbiorców:

  1. Przedsiębiorców korzystających z usług doradztwa Kancelarii (Partnerów-Klientów)
  2. Przedsiębiorców świadczących usługi doradztwa w kooperacji z Kancelarią (Partnerów-Usługodawców)

Projekt o zasięgu ogólnopolskim na rynku usług prawniczych. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.0800-30.291/13-00 w ramach działania 8.2. Wspieranie działania elektronicznego biznesu typu b2B 8 osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego pracę Kancelarii Adwokackiej”. Wartość dofinansowania: 511.140,00 PLN