Jak możemy Ci pomóc?

Prawo karne

Prawo karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zaliczanych do gałęzi prawa karno skarbowego. Zajmujemy się prowadzeniem postępowań karnych w związku z postępowaniami cywilnymi, gospodarczymi i upadłościowymi. Reprezentujemy naszych klientów przed organami finansowymi w prowadzonych przeciwko nim postępowaniach przygotowawczych, a także w postępowaniach sądowych oraz wykonawczych we wszystkich instancjach. Specjalizujemy się w sprawach karno – gospodarczych oraz dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek prawa handlowego. Pomoc prawna oferowana przez naszą kancelarię obejmuje wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pism i opinii prawnych. Typowe sprawy z dziedziny prawa karnego, którymi zajmuje się kancelaria to postępowanie upadłościowe, oszustwo podatkowe czy nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Share Post

About Lawyer

bwlegal