Jak możemy Ci pomóc?

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Bobiński i Wspólnicy zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów i obsłudze prawnej spraw cywilnych wszystkich typów. Zajmujemy się sporządzaniem umów, w tym w szczególności wszelkimi czynnościami związanymi z tworzeniem i realizacją kontraktów różnego rodzaju. Przygotowujemy projekty umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz umów sprzedaży przedsiębiorstwa. Kancelaria dzięki posiadanemu doświadczeniu zajmuje się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych na każdym ich etapie. Ważną gałąź prawa cywilnego stanowi prawo zobowiązań, w ramach którego prowadzone są sprawy należną zapłatę wynikającą z umów. Pomagamy w dochodzeniu należności i odzyskaniu pieniędzy przez Klienta. Reprezentujemy ich przed sądami, urzędami oraz innymi organami administracji publicznej. Dodatkowo sporządzamy opinie prawne, porozumienia oraz wszelkie inne pisma z zakresu prawa cywilnego.

Share Post

About Lawyer

bwlegal