Jak możemy Ci pomóc?

Raje Podatkowe

Raje Podatkowe

Raje podatkowe to określenie opisujące państwa, których systemy podatkowe są przyjazne dla przedsiębiorców zagranicznych. Rządy państw, chcąc zapewnić transfer nowych technologii i kapitału, który wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy, wprowadzają regulacje, zapewniające przedsiębiorcom zagranicznym, znaczne preferencje podatkowe. Jest to rozwiązanie praktyczne i zapewniające każdej ze stron wiele korzyści. Raje podatkowe, są zatem sposobem na obniżenie kosztów oraz poprawę konkurencyjności, zapewniając przedsiębiorcom znaczące ulgi i zwolnienia podatkowe, w ramach i zgodzie z obowiązującym prawem.

Termin „raj podatkowy” używany jest w kontekście tych państw, które posiadają korzystne przepisy podatkowe dla inwestorów zagranicznych. Takie rozwiązania, mają na celu sprowadzenie przedsiębiorców do miejsc, które wciąż pozostają słabo rozwinięte gospodarczo.

Warto podkreślić, że raj podatkowy może stanowić realny cel dla wielu przedsiębiorców z Polski, którzy chcieliby znacznie ograniczyć koszty swojego funkcjonowania. Rozwiązanie to, jest chętnie stosowane, zwłaszcza w Europie i co najważniejsze, jest całkowicie zgodne z obowiązującym prawem. Trzeba jednak pamiętać, że samo pojęcie  raju podatkowego jest dość szerokie i nie określa dokładnie, który kraj jest faktycznym podatkowym rajem, a który nim nie jest. Dlatego też, decydując się na określone kroki w celu określenia nowej siedziby, trzeba brać pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz stawiane sobie cele.

Profesjonalna kancelaria podatkowa może w tym kontekście udzielić fachowej pomocy, wskazać wady i zalety planowanych przedsięwzięć, a także wspomóc w konkretnych działaniach.