Jak możemy Ci pomóc?

Doradca Podatkowy

Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy, to wysokiej jakości specjalista znający w sposób kompleksowy regulacje prawa podatkowego. Współpraca z nim przynosi przedsiębiorcy szereg wymiernych korzyści, w szczególności może wpłynąć na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Doradca podatkowy na podstawie przeprowadzonego audytu podatkowego oraz gruntownego poznania mocnych i słabych stron przedsiębiorcy, określa jaki model podatkowy będzie najlepszy. Stała współpraca z doradcą podatkowym, może znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Do obowiązków doradcy podatkowego może należeć: prowadzenie ksiąg rachunkowych, udzielanie porad, wydawanie  opinii, prowadzenie ewidencji podatkowej i szeroko rozumiana optymalizacja podatkowa. Doradca, może występować jako pełnomocnik przed organami kontroli skarbowej a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Współpraca z doradcą podatkowym umożliwia przedsiębiorcom racjonalne zarządzanie kosztami oraz podejmowanie decyzji wpływających korzystnie na rozwój przedsiębiorstwa.