Jak możemy Ci pomóc?

Audyt Podatkowy

Audyt Podatkowy

Audyt jest narzędziem powszechnie stosowanym przez przedsiębiorców w celu wykorzystania dostępnych rozwiązań prawno-podatkowych do osiągnięcia korzyści pozostających w całkowitej zgodzie z obowiązującym prawem. Audyt podatkowy to element optymalizacji podatkowej. Prowadzi on do wykrycia wszelkich nieprawidłowości, dokładnego przebadania stosowanych rozwiązań i zaproponowania dróg prowadzących do zyskania większych korzyści przy jednoczesnym zminimalizowaniu wszelkiego ryzyka.

Audyt podatkowy odgrywa szczególną rolę w procesie optymalizacji podatkowej zwiększając jej skuteczność i zakres. Może on obejmować dowolną ilość zobowiązań podatkowych, zależnie od woli zleceniodawcy, zarówno bieżących, jak i przyszłych.

Rozwiązania tego rodzaju są obecnie coraz częściej stosowane przez polskich przedsiębiorców z uwagi na kilka istotnych czynników. Przede wszystkim, są to procesy korzystne, skuteczne i niezwykle pomocne w usprawnianiu funkcjonowania działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że rola audytu w budowaniu stabilności każdej firmy jest nie do przecenienia.