News

Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawców zatrudniających co najmniej dwudziestu pracowników

Tematyka związana z zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych (dalej: fundusz) uregulowana została przez ustawodawcę w ustawie z dnia 4 marca 1994 r.

Read More

Dochodzenie roszczeń pieniężnych na terytorium Unii Europejskiej

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej i tzw. „otwarcie granic” mocą porozumienia z Schengen..

Read More

Przestępstwo stalkingu i ochrona prawna ofiar

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 25 lutego 2011 r. ustanowiła w art. 190a nowe – nieznane dotąd w Polsce..

Read More

Reprezentacja w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

W dzisiejszych czasach jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Read More

Optymalizacja podatkowa – legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych

Optymalizacja podatkowa pozwala na podjęcie działań, w ramach i zgodnie z obowiązującym prawem, które skutecznie wpłyną na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Prowadząc działalność gospodarczą warto nawiązać współpracę z kancelaria prawną, która skutecznie doradzi w jaki sposób, przy wykorzyst...

Read More

Optymalizacja Podatkowa Warszawa

Warszawa, jako miasto o ogromnym potencjale gospodarczym, grupuje firmy zajmujące się profesjonalnym wsparciem w zakresie optymalizacji podatkowej. Współczesne stosunki gospodarcze mają wielokrotnie charakter międzynarodowy. Skuteczna optymalizacja podatkowa, wykonana przez zespół profesjonal...

Read More
1 2 5