Wie können wir Ihnen helfen?

Aktualności

Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawców zatrudniających co najmniej dwudziestu pracowników

Tematyka związana z zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych (dalej: fundusz) uregulowana została przez ustawodawcę w ustawie z dnia 4 marca 1994 r.

Read More

Dochodzenie roszczeń pieniężnych na terytorium Unii Europejskiej

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej i tzw. „otwarcie granic” mocą porozumienia z Schengen..

Read More

Przestępstwo stalkingu i ochrona prawna ofiar

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 25 lutego 2011 r. ustanowiła w art. 190a nowe – nieznane dotąd w Polsce..

Read More

Reprezentacja w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

W dzisiejszych czasach jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Read More

Optymalizacja podatkowa – legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych

Optymalizacja podatkowa pozwala na podjęcie działań, w ramach i zgodnie z obowiązującym prawem, które skutecznie wpłyną na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Prowadząc działalność gospodarczą warto nawiązać współpracę z kancelaria prawną, która skutecznie doradzi w ja...

Read More

Optymalizacja Podatkowa Warszawa

Warszawa, jako miasto o ogromnym potencjale gospodarczym, grupuje firmy zajmujące się profesjonalnym wsparciem w zakresie optymalizacji podatkowej. Współczesne stosunki gospodarcze mają wielokrotnie charakter międzynarodowy. Skuteczna optymalizacja podatkowa, wykonana...

Read More

Optymalizacja Podatkowa Cypr

Wśród metod redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w ostatnich latach na pierwszy plan wysuwa się optymalizacja podatkowa. Cypr jest szczególnie mocno wiązany z tego rodzaju działaniami, ponieważ stanowi jeden z krajów oferujących bardzo korzystne sta...

Read More

Optymalizacja Podatkowa

Optymalizacja podatkowa, jako legalny sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych, jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Po wykonaniu audytu, specjalista dokonujący optymalizacji, może skutecznie ocenić jakie działania należy podjąć, aby uzyskać oszczędno...

Read More

Kancelaria Podatkowa

Miejsce, które łączy najlepszych specjalistów w zakresie, szeroko rozumianych zagadnień finansowych, to kancelaria podatkowa. Obecnie, nie tylko duże przedsiębiorstwa korzystają ze wsparcia specjalistów z zakresu prawa podatkowego. Coraz częściej, również średnie i ma...

Read More

Planowanie Podatkowe

Planowanie podatkowe powinno wystąpić już na etapie zakładania działalności gospodarczej. Wtedy bowiem, najłatwiej jest podjąć działania, które umożliwią prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem podatkowym, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich dost...

Read More