Jak możemy Ci pomóc?

Działamy holistycznie i wielowątkowo

Wykorzystujemy szeroki zakres kompetencji prawnych i podatkowych, aby maksymalizować Twój sukces i minimalizować straty...

Więcej

Służymy tylko Twoim interesom

Celem naszego zespołu specjalistów jest ochrona Twoich interesów w każdym obszarze regulacji prawno-podatkowych......

Więcej

Chronimy Twoją prywatność

Naszą misją jest działanie w imię ochrony oraz gwarancji Twojej prywatności oraz Twojego bezpieczeństwa......

Więcej

Prawo pracy

Kancelaria Bobiński i Wspólnicy reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach z zakresu indywidualnego lub zbiorowego prawa pracy. Świadczymy kompleksową pomoc prawną i doradczą w oparciu o obowiązujące przepisy, aktualne orzecznictwo oraz posiadane do...

Więcej

Prawo karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zaliczanych do gałęzi prawa karno skarbowego. Zajmujemy się prowadzeniem postępowań karnych w związku z postępowaniami cywilnymi, gospodarczymi i upadłościowymi. Reprezentujemy naszych klien...

Więcej

Prawo cywilne

Kancelaria Bobiński i Wspólnicy zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów i obsłudze prawnej spraw cywilnych wszystkich typów. Zajmujemy się sporządzaniem umów, w tym w szczególno...

Więcej

Prawo administracyjne

W ramach pomocy prawnej Kancelaria Adwokacka Bobiński i Wspólnicy świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego. Czynności wykonywane przez nasz zespół dotyczą reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych. Kancelaria zaj...

Więcej

Transport – spedycja – logistyka

Klientom kancelarii z tego sektora gospodarki (tj. transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, spedycji, logistyki, organizacji i finansowania transportu) doradzamy we wszelkich aspektach działalności. Przygotowujemy specjalistyczne analizy prawne związane z prowadzeniem działalności w ...

Więcej

Prawo spółdzielcze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego. Pomagamy w zakładaniu spółdzielni, przygotowywaniu statutu oraz dokumentów niezbędnych do jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym. Dodatkowo zajmujemy się bieżącą obsługą działalności spółdzielni, łącznie z etapem jej likwida...

Więcej

Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria doradza w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją przedsiębiorstwa. Doradzamy i wspieramy zarówno właścicieli przedsiębiorstw jak i zarządy spółek przy wszelkiego rodzaju działaniach naprawczych, podziałach, łączeniach i przekształceniach. Prawnicy Kancelarii pr...

Więcej