kancelaria poznań bobiński wspólnicy

W naszej Kancelarii

budujemy mocne i trwałe relacje z naszymi Klientami w oparciu o zaufanie, rozumienie ich działalności oraz wspieranie ich celów.

Działamy holistycznie i wielowątkowo

Wykorzystujemy szeroki zakres kompetencji prawnych i podatkowych, aby maksymalizować Twój sukces i minimalizować straty...

Służymy tylko Twoim interesom

Celem naszego zespołu specjalistów jest ochrona Twoich interesów w każdym obszarze regulacji prawno-podatkowych...

Chronimy Twoją prywatność

Naszą misją jest działanie w imię ochrony oraz gwarancji Twojej prywatności oraz Twojego bezpieczeństwa...

Bobiński i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska

to dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawna, skupiająca starannie dobranych prawników o szerokiej wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym. Od wielu lat odnosimy sukcesy na rynku usług prawniczych, gdyż zawsze kładziemy szczególny nacisk na dogłębne zrozumienie potrzeb naszych Zleceniodawców oraz specyfiki ich działalności.

 

Prawo pracy

Kancelaria Bobiński i Wspólnicy reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach z zakresu indywidualnego lub zbiorowego prawa pracy. Świadczymy kompleksową pomoc prawną i doradczą w...

Prawo karne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zaliczanych do gałęzi prawa karno skarbowego. Zajmujemy się prowadzeniem postępowań karnych w związku z postępowaniam...

Prawo cywilne

Kancelaria Bobiński i Wspólnicy zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów i obsłudze prawnej spraw cywilny...

Prawo administracyjne

W ramach pomocy prawnej Kancelaria Adwokacka Bobiński i Wspólnicy świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego. Czynności wykonywane przez nasz zespół dotyczą reprezentowania Klientów w post...

Transport – spedycja – logistyka

Klientom kancelarii z tego sektora gospodarki (tj. transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, spedycji, logistyki, organizacji i finansowania transportu) doradzamy we wszelkich aspektach działalności. Przygotowuje...

Prawo spółdzielcze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego. Pomagamy w zakładaniu spółdzielni, przygotowywaniu statutu oraz dokumentów niezbędnych do jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym. Dodatkowo zajmujemy s...

Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria doradza w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją przedsiębiorstwa. Doradzamy i wspieramy zarówno właścicieli przedsiębiorstw jak i zarządy spółek przy wszelkiego rodzaju działaniach napraw...

Prawo spółek handlowych

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi związane z zagadnieniami prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu kompleksowego badania prawne...

Optymalizacja podatkowa

„działania optymalizacyjne – nawet gdy prowadzą do tworzenia jedynie sztucznych struktur – nie mogą być uznane za nadużywające prawo, jeśli stanowią rzeczywiste korzystanie z wolności traktatowych (w tym z wolności przedsiębior...

Nasz zespół

  • prawo rodzinne
  • prawo cywilne
  • prawo karne
  • prawo gospodarcze

Joanna Schwartz-Bobińska

Partner w BW

Kinga Nowak

Partner w BW

  • prawo cywilne
  • prawo spółek handlowych
  • prawo korporacyjne
  • prawo budowlane
  • prawo transportowe

Krzysztof Bobiński

Partner w BW

Aktualności

Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawców zatrudniających co najmniej dwudziestu pracowników

Tematyka związana z zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych (dalej: fundusz) uregulowana została przez ustawoda...

Dochodzenie roszczeń pieniężnych na terytorium Unii Europejskiej

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej i tzw. „otwarcie granic” mocą porozumienia z Schengen.. (więcej&hell...

Darmowa porada

Przedstaw nam swój problem! Przygotujemy jego wstępną analizę, na podstawie której będziesz mógł podjąć kolejne kroki prawne...